เกี่ยวกับเรา

EMA ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ด้าน IT อันเป็นนวัตกรรม ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

Datarooms.org ได้รับการเผยแพร่โดยบริษัท Enterprise Marketing Advisors (EMA) นำของโลกในด้านการวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งให้คำมั่นที่จะมอบข้อมูลเชิงลึกในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารด้าน IT และข้อมูล เราให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแนวโน้มของตลาด ค้นพบโอกาส และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่เราช่วยลูกค้าให้พบกับโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้ ซึ่งประกอบด้วยการปรับขนาดตลาด การคาดการณ์ ภาพรวมของวงการ ตลอดจนการบ่งชี้แนวโน้มที่สำคัญและผู้เล่นที่สำคัญในตลาด เรามอบงานวิจัยที่จัดทำตามเวลาเหมาะสมและนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ รวมถึงมอบคำแนะนำที่ช่วยให้ลูกค้าได้เห็นโอกาสอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ใหญ่เพื่อสร้างรายรับให้เติบโตมากที่สุด พร้อมกับจำกัดค่าใช้จ่าย เราร่วมมือกับนักวิเคราะห์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะของวงการและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อการวัดและประเมินตลาดต่างๆ ทั่วโลกโดยปราศจากอคติ

EMA ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 โดยให้บริการด้านการทำวิจัย การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้งานทางธุรกิจ มืออาชีพด้าน IT และคู่ค้าด้าน IT ทั่วโลก เราเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) บริการวิจัยสำหรับพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานรัฐ ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐ และเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทั่วโลก ฝ่าย EMA Research เผยแพร่รายงานวิจัยตลาด ที่ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกทำกำไรได้มากขึ้นด้วยการใช้ปัญญาขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด รายงานเหล่านี้ครอบคลุมภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลักของปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รวมถึงตลาดเกิดใหม่ด้วย

นักวิเคราะห์ของ EMA ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการผสมผสานประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่ไม่เหมือนใคร ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในวงการ และความรู้อันลึกซึ้งของโซลูชันที่ใช้ในปัจจุบันและที่คู่ค้าได้วางแผนไว้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย Datarooms.org สนับสนุนธุรกิจ การแพทย์ และตลาดความชำนาญเฉพาะด้าน โดยใช้โซลูชันทางเทคโนโลยีการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่กับความชำนาญหลากหลายด้าน อันได้แก่ การวางระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย ศูนย์ข้อมูลกลาง และการจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนจริง บริการดังกล่าวถูกกำหนดโดยแผนงานต่างๆ ที่ปรับตามความต้องการ เป็นการลงทุนที่ให้ประสิทธิผล และให้คุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าของเราประกอบด้วยผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับชำระเงิน ผู้ดำเนินการ ร้านค้า และสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจนถึงผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนักลงทุนชั้นนำ

Datarooms.org เป็นที่รู้จักในเรื่องการเป็นผู้นำนวัตกรรมของวงการ โดยได้รับรางวัลเกียรติยศจากลูกค้าและจากวงการอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงาน การวิจัย การแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และการริเริ่มแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก ซึ่งถือว่าปฏิบัติได้ดีที่สุด

เราดำเนินการสิ่งสำคัญสองประการคือ สนับสนุนให้มืออาชีพในด้านข้อมูลระบบคลาวด์เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ สำหรับวงการระบบคลาวด์

หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้

To make sure you have the best possible experience on our site, we use cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.
To top